Legislatie - articole Croitorie Marochinarie

Norme specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele

  Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror masuri de protectie a munci

Legislatia in domeniul textilelor si confectiilor in Uniunea Europeana

Piaţa Unică este una dintre cele mai importante realizări ale UE. Are un impact direct şi în continuă creştere asupra cetăţenilor europeni, iar din punct de vedere al mediului de afaceri a provocat o creştere majoră a ratei de ocupare a forţei de muncă, a dezvoltat oportunităţile comerciale, a dus la lărgirea paletei de opţiuni a consumatorilor din punct de vedere al variet

HG nr.762/2001

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează normele privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile. (2) Dispoziţiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează produse textile. Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotărâ

Hotarare 332 per 2001

Privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile   Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1  (1) Prezenta hotarare reglementeaza normele privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile.  (2) Dispozitiile prezentei hotarari sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care produc, importa, ambaleaza sau