Croitorie Marochinarie Pitesti

Croitorasul cel Viteaz

Croitorie Marochinarie Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Croitorie Marochinarie Pitesti: Croitorasul cel Viteaz.

Tehnologia modernă şi lipsa timpului liber şterg col­bul uitării pe unele meserii, printre care se numără şi croitoria. Pentru tinerii zilelor noastre nu sună bine, însă cu toţii începem să înţelegem utilitatea readu­ce­rii în prim-plan a meseriilor. Sîntem din ce în ce mai preocupaţi de stilul elegant şi îngrijit al hainelor pe care le purtăm atît la ocazii speciale, cît şi în acti­vi­tă­ţile noastre cotidiene.

Pentru toate acestea, cheia pro­blemelor noastre se află la „Croi­toraşul cel viteaz“, care se rupe de lumea poveştilor şi face cu ade­vă­rat minuni, prin mîinile dibace ale personalului calificat din atelierul de croitorie, situat în noul sediu din Piteşti, strada Exerciţiu nr. 61, vizavi de staţia de autobuz din apropierea intersecţiei Eroilor. O fi el „cel viteaz“, însă nu ezită să-şi supli­menteze aju­toa­rele, pen­tru a mulţu­mi cu ade­vă­rat fie­ca­re client. Drept urmare, s-au sta­bilit  colaborări cu mai multe cură­ţă­torii profesionale, pentru a com­pleta la nivelul aşteptărilor pa­chetul de servicii disponibile atît persoanelor fizice, cît şi celor ju­ridice.

Servicii

Preluare/livrare haine pentru curăţătorie - rapid

Haine curate înseamnă res­pect din partea noastră şi sănă­tate. Oricare ar fi natura ac­tivităţilor noastre zilnice, hai­nele necurăţate se a­dună în număr cît mai mare, spre dis­pe­rarea noas­tră. Zi - lu­mină sîn­tem robii grijilor şi ai sar­cinilor ce par să nu se mai termine, iar timpul liber înce­pe să devină istorie. „Croitoraşul cel viteaz“ ne vine în ajutor şi, ca să pună capăt acestui inconvenient care ne ma­cină gîndurile, a dez­voltat serviciul de preluare a hainelor pen­tru curăţat de la domiciliu. O întreagă e­chipă de calitate şi în­credere vă poate oferi după necesitate pre­luare completă, presu­pu­nînd preluare, cură­ţare şi livrare la domiciliu sau, la cerinţa clientului, doar preluare par­ţială, constînd fie în preluare de la domiciliu, fie în livrare la do­miciliu sau locaţia indicate a hai­nelor. Parteneriatul acestui servi­ciu vizează curăţătorii profesio­na­le cunoscute în urbea noastră, dar se respectă şi opţiunea clientului pentru una din cele partenere.

Haine la comandă şi retuşate pentru copii şi adulţi

„Croitoraşul cel viteaz“ este des­chis, neţinînd cont de vîrsta clienţilor, copii sau adulţi, şi se a­şază voios la masa de lucru, pentru scurtat/modificat haine, reparaţii, schimbat fermoare/nas­turi, ca fiecare să se bucure în cel mai scurt timp de noile haine. Totodată, el cro­ieş­te şi la comandă pen­tru copii şi adulţi, cre­înd hainele mult visate. Co­menzile se onorează fie cu materialul clientului, fie cu cel existent în firmă, iar tiparele sînt modificate după nevoile şi măsurile beneficiarului. Personalul firmei vine şi de această dată în întîmpinarea clienţilor, ca­re, din diverse motive, nu se pot de­plasa la sediul din Exercitiu nr. 61, putînd efectua serviciul de pre­luare a articolelor direct de la domiciliu. „Croitoraşul cel viteaz“ vrea să cucerească piteştenii şi în­crederea lor în serviciile sale. Uneori, magazinele de profil sa­tisfac parţial cerinţele noastre în materie de croială, culoare şi ca­litate a materialului textil.

De aceea, apelînd la serviciile sale, ne bucurăm de toată atenţia pe care o acordă deta­liilor şi finisajelor arti­colelor vestimentare.

Galerie foto