Hotarare 332 per 2001

Hotarare 332 per 2001

Privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

hotararea_332_per_2001_400

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1 
(1) Prezenta hotarare reglementeaza normele privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile. 
(2) Dispozitiile prezentei hotarari sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care produc, importa, ambaleaza sau comercializeaza produse textile. 

Art. 2 
(1) In sensul prezentei hotarari, definitiile termenilor folositi sunt urmatoarele: 
a) produse textile - materii prime, produse semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, fara a se tine seama de procesul de fabricatie folosit; 
b) fibra textila - unitate a produsului textil caracterizata prin flexibilitate, finete si raport mare al lungimii la dimensiunea transversala maxima, ceea ce o face adecvata pentru prelucrari in domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile a caror latime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi obtinute prin taiere din benzi mai late sau pelicule, realizate din substante folosite la producerea fibrelor prevazute la nr. crt. 19-45 din anexa nr. 1 si adecvate pentru prelucrari in domeniul textil; latimea vizibila este latimea unei benzi sau a unui tub cand este indoit, aplatizat, comprimat ori rasucit sau latimea medie atunci cand latimea nu este uniforma; 
c) eticheta - orice text scris, imprimat, litografiat sau ilustrat, care contine elemente privind denumirea, compozitia fibroasa a produsului, elemente de identificare, marca de fabrica sau de comercializare, instructiuni de utilizare si care insoteste produsul prezentat pentru vanzare; 
d) marcarea compozitiei fibroase - aplicarea pe eticheta, pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat sau orice reprezentare grafica a continutului de fibre incorporate in produsul textil, exprimat in procente. 
(2) Urmatoarele produse vor fi tratate ca produse textile si vor fi supuse prevederilor prezentei hotarari:

  produse continand minimum 80% fibre textile din greutatea lor;

  stofa de mobila, huse pentru umbrele si umbrele de plaja, continand fibre textile de minimum 80% din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor si articolelor de camping, captuseli de incaltaminte, manusi si manusi de sport, daca aceste parti sau captuseli constituie minimum 80% din greutatea produsului intreg;

  materiale textile incorporate in alte produse si care fac parte integranta din acestea, atunci cand se specifica compozitia lor. 

Capitolul II - Denumirea si marcarea compozitiei fibroase a produselor textileArt. 3 
(1) Denumirile si descrierea fibrelor care se incadreaza in prevederile art. 2 sunt prezentate in anexa nr. 1. 
(2) Denumirile prevazute la art. 2 nu pot fi folosite ca atare sau ca adjectiv pentru indicarea oricarei alte fibre. 
(3) Cuvantul matase nu se poate folosi pentru indicarea formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile cum ar fi firele filamentare. 

Art. 4 
(1) Niciun produs textil nu poate fi descris ca "100%", "pur" sau "total" decat daca este compus in exclusivitate din acelasi fel de fibre si nu poate fi folosit niciun alt termen similar. 
(2) Un produs textil poate contine alte fibre, maximum 2% din greutate, daca aceasta cantitate este justificata cu argumente tehnice si nu este adaugata din rutina. 
(3) Abaterea de 2% prevazuta la alin. (2) poate sa creasca pana la 5% in cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare. 

Art. 5 
(1) Un produs de lana se descrie ca fiind din lana virgina numai daca este alcatuit exclusiv dintr-o fibra care nu a fost incorporata anterior intr-un produs finit, care nu a mai fost supusa altor procese de filare si/sau piuare decat cele necesare pentru fabricarea produsului si care nu s-a degradat in timpul tratamentului si prelucrarii. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea lana virgina se poate folosi pentru a descrie lana dintr-un amestec de fibre daca: 
a) intreaga lana din amestec corespunde cerintelor definite la alin. (1); 
b) lana reprezinta minimum 25% din greutatea totala a amestecului; 
c) in cazul unui amestec de destramatura lana se amesteca cu o singura alta fibra. 
In aceste cazuri se prezinta compozitia procentuala completa a amestecului. 
(3) Pentru produsele mentionate la alin. (1) si (2) se admite o toleranta de 0,3% impuritati de alte fibre din greutatea totala a lanii, care se justifica cu argumente tehnice, inclusiv pentru produsele din lana care au fost supuse unui proces de cardare. 

Art. 6 
(1) Un produs textil constituit din doua sau mai multe fibre, dintre care una reprezinta minimum 85% din greutatea totala, se marcheaza astfel:

  prin denumirea acestei fibre urmata de procentul sau in greutate; sau

  prin denumirea acestei fibre urmata de cuvintele "minimum 85%"; sau

  prin compozitia procentuala completa a produsului. 
(2) Un produs textil constituit din doua sau mai multe fibre, dintre care niciuna nu reprezinta 85% din greutatea totala, se marcheaza prin denumirea si procentul in greutate a cel putin doua fibre principale, urmate de denumirile celorlalte fibre componente in ordinea descrescatoare a greutatii, cu sau fara indicarea procentului in greutate. 
(3) Fibrele care reprezinta separat mai putin de 10% din greutatea totala a produsului se pot denumi alte fibre, denumirea fiind urmata de procentul total in greutate. 
(4) Daca se specifica denumirea fibrei care reprezinta mai putin de 10% din greutatea totala a produsului, trebuie sa se prezinte compozitia procentuala completa a produsului. 
(5) Produsele care au urzeala din bumbac si batatura din in, la care procentul de in reprezinta minimum 40% din greutatea totala a tesaturii crude, se pot denumi amestec bumbac-in, denumirea fiind insotita de specificarea compozitiei: "urzeala bumbac pur-batatutura in pur". 
(6) Se neglijeaza o cantitate de fibre straine de maximum 2% din greutatea totala a produsului textil, daca aceasta cantitate se justifica prin considerente tehnice si nu se adauga din rutina. Aceasta abatere poate ajunge la 5% in cazul produselor care sunt supuse unui proces de cardare, fara sa fie afectata abaterea mentionata la art. 5 alin. (3). 
(7) Se admite o abatere de 3% la procentele declarate de fibre fata de procentele obtinute din analiza fata de greutatea totala a fibrelor prezentate pe eticheta. Aceasta abatere se aplica si fibrelor care se inscriu in ordinea descrescatoare a greutatii, fara indicarea procentului lor, precum si produselor mentionate la art. 5 alin. (2) lit. b). 
(8) La analiza abaterile se calculeaza separat pentru fiecare fel de fibra. Greutatea totala folosita la calculul abaterii mentionate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor straine identificate conform alin. (6). 
(9) Insumarea abaterilor mentionate la alin. (6) si (7) se admite numai daca oricare dintre fibrele straine gasite la analiza este de aceeasi natura chimica cu una sau mai multe fibre prezentate pe eticheta. 
(10) In cazul produselor speciale pentru care procesul de fabricare necesita tolerante mai mari decat cele stabilite la alin. (6) si (7), acestea se permit numai in cazuri exceptionale, atunci cand producatorul prezinta o justificare adecvata, dovedita tehnic. 
(11) Termenul fibre in amestec sau compozitie nespecificata de textile poate fi folosit numai pentru un produs a carui compozitie nu se poate stabili cu usurinta in momentul fabricarii. 

Art. 7 
Fibrele cu rol decorativ care se pot izola si care nu depasesc 7% din greutatea produsului finit nu se mentioneaza in compozitiile fibroase prevazute la art. 4 si 6. Prezenta prevedere se aplica si in cazul fibrelor care sunt folosite pentru a se obtine un efect antistatic si care nu depasesc 2% din greutatea produsului finit. In cazul produselor mentionate la art. 6 alin. (5) procentele se calculeaza separat fata de greutatea urzelii si, respectiv, a bataturii. 

Art. 8 
(1) Produsele textile se eticheteaza sau se insotesc de marcaje atunci cand se ofera pe piata in scopuri de productie sau comerciale. Aceasta etichetare sau marcare poate fi inlocuita ori insotita de documente comerciale de insotire atunci cand produsele nu sunt destinate vanzarii catre consumatorul final. 
(2) Denumirile fibrelor textile si marcarea compozitiei fibroase mentionate la art. 3-6 si in anexa nr. 1 se indica clar in documentele comerciale. Aceasta cerinta implica in special excluderea abrevierilor in contractele de vanzare, notele de plata si in facturi. Se poate folosi un cod de procesare mecanizata, daca acesta este explicat in acelasi document. 
(3) Denumirile, prezentarile si specificarile referitoare la continutul de fibre textile mentionate la art. 3-6 si in anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil si uniform atunci cand produsele textile se ofera spre vanzare sau se vand consumatorului, inclusiv in cataloage si in literatura comericala, pe ambalaje, pe etichete si pe marcaje. 
(4) Informatiile prevazute la alin. (3) se comunica in cadrul manifestarilor expozitionale, atunci cand produsele textile sunt prezentate in vederea atragerii de comenzi prin cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri. 
(5) Alte specificari si informatii decat cele stabilite in prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispozitie nu se aplica marcilor comerciale sau denumirii intreprinderii, care se poate indica imediat inainte sau dupa specificarile stabilite prin aceasta hotarare. 
(6) La introducerea pe piata produsele textile se eticheteaza si se caracterizeaza in limba romana, fara a se exclude prezentarea si in alte limbi straine. 
(7) In cazul bobinelor, sculurilor, jurubitelor, ghemelor sau al oricarei alte cantitati mici de fire pentru cusut, remaiat sau brodat specificarile pot fi inscrise pe ambalaje colective sau la locul de expunere, fara a se afecta produsele mentionate la pct. 18 din anexa nr. 4. 

Art. 9 
(1) Orice produs textil constituit din doua sau mai multe parti componente de compozitie diferita va avea marcat continutul fibros al fiecarei componente. O astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce reprezinta mai putin de 30% din greutatea totala a produsului. Pentru captuselile principale marcarea compozitiei fibroase este obligatorie. 
(2) Cand doua sau mai multe produse textile au acelasi continut fibros si formeaza in mod normal o singura unitate, ele pot avea numai o eticheta. 
(3) Marcarea compozitiei fribroase a urmatoarelor produse textile se face astfel: 
a) compozitia fibroasa a articolelor de corsetarie trebuie indicata prin prezentarea compozitiei intregului produs sau a componentelor sale mentionate mai jos, in totalitate sau separat:

  pentru bustiera: tesatura exterioara si interioara a cupelor si partii din spate;

  pentru corsete: partile intarite din fata, din spate si lateral;

  pentru ghene: tesatura din exteriorul si din interiorul cupelor, partile intarite din fata si din spate si partile laterale. 
Compozitia fibroasa a altor articole de corsetarie decat cele prezentate mai sus se indica fie prin declararea compozitiei produsului complet, fie a diferitelor componente ale articolelor prezentate global sau separat. Aceasta etichetare nu este obligatorie pentru componentele reprezentand mai putin de 10% din greutatea totala a produsului. 
Etichetarea separata a diferitelor parti ale articolelor de corsetarie mentionate trebuie sa se faca astfel incat consumatorul final sa inteleaga usor la care parte a produsului se refera specificarile de pe eticheta; 
b) compozitia fibroasa a materialelor textile imprimate prin corodare se prezinta pentru produsul complet si se indica prin declararea separata a compozitiei tesaturii de baza si cea a partilor corodate. Aceste componente se mentioneaza prin denumirea lor; 
c) compozitia fibroasa a materialelor textile brodate se prezinta pentru produsul complet si poate fi indicata prin declararea separata a compozitiei tesaturii de baza si cea a firului de brodat. Daca partile brodate reprezinta o suprafata mai mica de 10% din suprafata produsului, se poate declara numai compozitia tesaturii de baza; 
d) compozitia fibroasa a firelor constand dintr-un miez si o acoperire de alte fibre care se ofera ca atare consumatorului trebuie prezentata pentru intregul produs si poate fi indicata prin declararea separata a compozitiei miezului si a acoperirii, mentionate prin denumire; 
e) compozitia fibroasa a catifelei, plusului sau a materialelor textile asemanatoare se prezinta pentru intregul produs, iar atunci cand produsul contine un suport distinct si o suprafata de intrebuintare din fibre diferite se poate prezenta prin declararea separata a celor doua parti, mentionate prin denumire; 
f) compozitia acoperitoarelor de sol si a covoarelor ale caror suport si suprafata de intrebuintare sunt din fire diferite se poate declara numai pentru suprafata, prin mentionarea denumirii. 

Art. 10 
(1) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica produselor cuprinse in anexa nr. 3, pentru care nu sunt obligatorii etichetarea si marcarea compozitiei fibroase individuale pe produs. 
(2) Produsele textile mentionate in anexa nr. 4 se ofera la vanzare insotite de o eticheta globala, cu specificarea compozitiei fibroase. 
(3) Compozitia produselor textile vandute la metru se marcheaza pe liziera sau pe rola oferita la vanzare. 

Art. 11 
(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) si a celorlalte dispozitii referitoare la marcarea compozitiei fibroase a produselor textile procentajele fibroase mentionate la art. 4-6 se determina fara a se lua in considerare urmatoarele:

  pentru toate produsele textile: componentele netextile, marginile, etichetele si emblemele, franjurii si garniturile, ce nu constituie parte integranta a produsului, nasturii si cataramele imbracate in materiale textile, accesoriile, ornamentele, panglicile neelastice, benzile si firele elastice adaugate in locuri specifice si limitate ale produsului si, conform conditiilor specificate la art. 7, fibrele vizibile, izolabile, care sunt pur decorative, precum si fibrele antistatice;

  pentru acoperitoare de sol si covoare: toate componentele in afara de suprafata de intrebuintare;

  pentru stofe de mobila: urzelile si bataturile de legare si de umplere care nu fac parte din suprafata de intrebuintare;

  pentru draperii si perdele: urzelile si bataturile de legare si de umplere care nu formeaza fata tesaturii. 
(2) Pentru alte produse textile nu se iau in considerare: tesaturile suport sau de captuseala, intariturile si ranforsarile, interlinings si suporturile de canava, firele de brodat sau de asamblat, daca nu inlocuiesc batatura si/sau urzeala tesaturii, umpluturile care nu au rol de izolare si captuselile conform art. 9 alin. (1), si anume:

  materialul suport sau de dedesubt al produselor textile, care serveste ca dos pentru suprafata de intrebuintare in special la paturi si tesaturi duble, si dosurile pentru catifele, plusuri si produse asemanatoare nu trebuie considerate dosuri ce se pot indeparta;

  intariturile si ranforsarile semnifica fire sau materiale adaugate in locuri specifice si limitate ale produselor textile pentru a le intari sau a le face mai groase. 
(3) Nu se iau in considerare substantele grase, liantii, ingrosaturile, substantele de incleiere si de finisare, produsele de imprimare, produsele suplimentare de vopsire si alte produse de prelucrare textila.

Art. 12 
(1) Verificarile privind compozitia fibroasa a produselor textile se fac prin metodele de analiza stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiza utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Compozitiile fibroase prevazute la art. 4-6 se determina procentual prin aplicarea la masa uscata a fiecarei fibre a reprizelor conventionale corespunzatoare, prevazute in anexa nr. 2, dupa indepartarea substantelor mentionate la art. 11. 

Art. 13 
Dispozitiile privind marcarea compozitiei fibroase nu se aplica produselor textile care:

  tranziteaza Romania sub control vamal;

  sunt importate pentru prelucrare interna in vederea unui reexport;

  sunt contractate de persoane care lucreaza la domiciliu sau de firme independente care prelucreaza materiale de la furnizori fara sa fie transferate drepturile de proprietate asupra lor. 

Capitolul III - Indicarea modului de intretinere a produselor textileArt. 14 
(1) La indicarea modului de intretinere pentru produsele textile se utilizeaza simbolurile prevazute de SR EN 23758. 
(2) Operatorii economici producatori pot face precizari suplimentare pentru consumatori cu privire la intretinerea produselor, daca considera necesar acest lucru. 
(3) Pentru confectii textile indicarea modului de intretinere se face individual pe eticheta realizata din materiale rezistente la tratamente ulterioare umidotermice, intr-un mod lizibil, aceasta trebuind sa reziste atat timp cat rezista si materialul de baza al produsului. 

Capitolul IV - SanctiuniArt. 15 
(1) Constituie contraventie nerespectarea dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 8 si art. 14 si se sanctioneaza potrivit art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu amenda de la 600 lei la 3.000 lei. 
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 

Art. 16 
Contraventiilor prevazute la art. 15 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Capitolul V - Dispozitii finaleArt. 17 
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 18 
(1) Prezenta hotarare va intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 785/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificarile ulterioare. 
(3) Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirea textilelor si ale Directivei 2004/34/CE a Comisiei pentru amendarea, in vederea adaptarii la progresul tehnic, a anexelor nr. 1 si nr. 2 la Directiva 96/74/CE. 

ANEXA Nr. 1 - TABEL cuprinzand denumirea si descrierea fibrelor textile

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.              Denumirea fibrei                                           Descrierea fibrei

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.   Lana*)                                     Fibre din lana oilor sau mieilor (Ovis aries)

 2.   Alpaca, lama, camila, casmir, mohair,      Par de la urmatoarele animale: alpaca, lama, camila, capra de Casmir,

      angora, casgora camila, vicuna, iac,       capra de Angora, capra de Casgora (incrucisare intre capra de Casmir

      castor, vidra, guanaco, precedat sau       si capra de Angora), iepure de Angora, vicuna, iac, guanaco,  castor,

      nu de denumirea "par"                      vidra

 3.   Par de animal sau de cal, cu sau fara      Par de la diferite animale care nu sunt mentionate la nr. crt. 1 si 2

      indicarea tipului de animal (de exemplu:      par de la vite, par de capra comuna,      par de cal)

 4.   Matase naturala                            Fibre provenite exclusiv de la gogosile viermilor de matase

 5.   Bumbac                                     Fibre provenite din capsulele de bumbac (Gossypium)

 6.   Capoc                                      Fibre provenite din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)

 7.   In                                         Fibre provenite din tulpinile de in (Linum usitatissimum)

 8.   Canepa                                     Fibre provenite din tulpinile de canepa (Cannabis sativa)

 9.   Iuta                                       Fibre provenite din tulpinile de Corchorus olitorius si de Corchorus

                                                 capsularis. Pentru cerintele prezentei hotarari se trateaza in acelasi

                                                 fel ca iuta fibrele din tulpina urmatoarelor specii: Hibiscus

                                                 cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata,

                                                 Urena sinuata10.   Abaca (manila hemp)

      Fibre provenite din tecile de Musa textilis

11.   Alfa                                       Fibre provenite din frunzele de Stipa tenacissima

12.   Cocos                                      Fibre provenite din fructele de Cocos nucifera

13.   Sorg                                       Fibre provenite din tulpina de Cytisus scoparius si/sau de Spartium

                                                 Junceum

14.   Ramie                                      Fibre provenite din tulpinile de la Boehmeria nivea si de la Boehmeria

                                                 tenacissima

15.   Sisal                                      Fibre provenite din frunzele de Agave sisalana

16.   Canepa indiana                             Fibre provenite din tulpina de Crotalaria Juncea

17.   Henequen                                   Fibre provenite din tulpina de Agave Fourcroydes

18.   Maguey                                     Fibre provenite din tulpina de Agave Cantala

19.   Acetat                                     Fibre de acetat de celuloza, avand maximum 92% si minimum 74%

                                                 grupe hidroxilice acetilate

20.   Alginat                                    Fibre provenite din sarurile metalice ale acidului alginic

21.   Cupro                                      Fibre de celuloza regenerata, obtinute prin procedeul cuproamoniacal

22.   Modale                                     Fibre obtinute printr-un procedeu de viscoza modificat, avand o forta

                                                 la rupere mare si un modul la umed mare. Forta la rupere [B(C)] dupa

                                                 conditionare si forta [B(M)] necesara in vederea producerii unei

                                                 alungiri de 5% in stare umeda sunt:

                                                                   __

                                                 B(C)(cN) >= 1,3 \/ T + 2T

                                                                   __

                                                 B(M)(cN) >= 0,5 \/ T,

                                                 in care T este densitatea de lungime medie in decitex

23.   Proteinice                                 Fibre obtinute din substante proteinice naturale regenerate si

                                                 stabilizate fata de actiunea agentilor chimici

24.   Triacetat                                  Fibre din acetat de celuloza, avand minimum 92% grupe hidroxilice

                                                 acetilate

25.   Viscoza                                    Fibre de celuloza regenerata, obtinute prin procedeul viscoza pentru

                                                 fibre filamentare si fibre discontinue

26.   Acrilice                                   Fibre formate din macromolecule liniare avand cel putin 85% acrilonitril

27.   Clorofibre                                 Fibre formate din macromolecule liniare avand minimum 5% din masa

      unitatii monomerice de clorura de vinil sau clorura de viniliden

28.   Fluorofibre                                Fibre formate din macromolecule liniare provenite din monomeri alifatici

                                                 fluorocarbonati

29.   Modacrilice                                Fibre formate din macromolecule continand in lantul lor minimum 50%

                                                 si maximum 85% (din masa) unitati acrilonitrilice

30.   Poliamida sau nylon                        Fibre formate din macromolecule liniare, de sinteza, continand in lant

                                                 grupari amidice ce se repeta, din care minimum 85% se leaga la

                                                 unitatile alifatice sau cicloalifatice

31.   Aramida                                    Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteza, formate din

                                                 grupe aromatice legate prin grupari amida sau imida, din care minimum

                                                 85% se leaga direct de doua inele aromatice, si avand un numar de

                                                 grupari imidice, daca acestea exista, nu mai mare decat numarul de

                                                 grupari amidice

32.   Poliimida                                  Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteza continand unitati

                                                 imidice ce se repeta

33.   Lyocell                                    Fibre de celuloza regenerata, obtinute prin dizolvare si printr-un proces

                                                 de filare cu solvent organic, fara sa se formeze derivati

34.   Poliester                                  Fibre formate din macromolecule liniare, cuprinzand cel putin 85% (din

                                                 masa) un ester al unui diol cu acidul tereftalic

35.   Polietilena                                Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice

                                                 saturate, nesubstituite

36.   Polipropilena                              Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate

                                                 in care un atom de carbon din doi se leaga de o grupare metil in

                                                 pozitie isotactica si fara alta substitutie

37.   Polilactida                                Fibra formata din macromolecule liniare care prezinta in lantul lor cel

                                                 putin 85% (din masa) unitati de esteri ai acidului lactic obtinuti din

                                                 zaharuri naturale si a carei temperatura de topire este de cel putin

                                                 135?C

38.   Policarbamida                              Fibre din macromolecule liniare prezentand in lant grupul functional de

                                                 ureilena (NH-CO-NH) ce se repeta

39.   Poliuretan                                 Fibre formate din macromolecule liniare constituite din lanturi in care

                                                 se repeta grupa uretan

40.   Vinilice                                   Fibre formate din macromolecule liniare, avand un lant constituit din

                                                 alcool polivinilic cu diferite grade de acetilare

41.   Trivinilice                                Fibre formate din polimeri acrilonitrilici si monomeri vinilici clorurati

                                                 si care nu pot depasi 50% din masa totala

42.   Elastodiene                                Elastofibre constituite din poliizopren natural sau sintetic (ori din una

                                                 sau mai multe diene) polimerizate cu unul sau mai multi vinilici care,

                                                 daca sub actiunea unei forte de tractiune se intind de 3 ori fata de

                                                 lungimea initiala, revin rapid si substantial la lungimea initiala atunci

                                                 cand forta de tractiune inceteaza

43.   Elastan                                    Elastofibre constituite din minimum 85% (din masa) din poliuretan

                                                 segmentat care, daca sub actiunea unei forte de tractiune se intind de

                                                 3 ori fata de lungimea initiala, revin la lungimea initiala atunci cand

                                                 forta de tractiune inceteaza

44.   Fibre de sticla                            Fibre facute din sticla

45.   Denumirea corespunzatoare materialului     Fibre obtinute din amestecuri de materiale sau materiale noi ce nu au

      din care sunt constituite fibrele          fost prezentate mai sus  
   (de exemplu: metal, metalice, metalizate,

      azbest, hartie), precedata sau nu de      cuvantul "fir" sau "fibra"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Denumirea "lana" de la nr. crt. 1 din aceasta anexa se poate folosi si pentru a indica un amestec de fibre de lana de

oaie sau de miel si fibrele de par prezentate in coloana a 2-a de la nr. crt. 2.

   Aceasta dispozitie se aplica produselor textile prezentate la art. 4 si 5 si celor mentionate la art. 6, daca sunt

constituite partial din fibrele prezentate la nr. crt. 1 si 2.

 

ANEXA Nr. 2 - REPRIZE CONVENTIONALE folosite la calculul masei fibroase continute de un produs textil

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.                                  Fibra                             Procentaj

crt.                                                                   
   (%)

--------------------------------------------------------------------------------

1-2.       Lana si par de animal:

        fibre pieptanate                                             18,25

        fibre cardate                                               17,00*)

 3.        Par de animal:

        fibre pieptanate                                              18,25

        fibre cardate                                               17,00*)

           Par de cal:

        fibre pieptanate                                              16,00

        fibre cardate                                                 15,00

 4.        Matase                                                          11,00

 5.        Bumbac:

        fibre normale                                                  8,50

        fibre mercerizate                                             10,50

 6.        Capoc                                                           10,90

 7.        In                                                              12,00

 8.        Canepa                                                          12,00

 9.        Iuta                                                            17,00

10.        Abaca                                                           14,00

11.        Alfa                                                            14,00

12.        Cocos                                                           13,00

13.        Sorg                                                            14,00

14.        Ramie (fibra albita)                                             8,50

15.        Sisal                                                           14,00

16.        Canepa indiana                                                  12,00

17.        Agava Fourcroydes                                               14,00

18.        Agava Cantala                                                   14,00

19.        Acetat                                                          19,00

20.        Alginat                                                         20,00

21.        Cupro                                                          13,00

22.        Modale                                                        13,00

23.        Proteinice                                                    17,00

24.        Triacetat                                                        7,00

25.        Viscoza                                                       13,00

26.        Acrilice                                                         2,00

27.        Clorofibre                                                      2,00

28.&