Norme specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele

Norme specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele

 

norme_specifice_de_securitate_a_muncii_400

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, cu aplicabilitate generala pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile normelor specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor acestora cu pericolele specifice uneia sau. mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat compus din urmatoarele elemente, care interactioneaza:

EXECUTANTUL:

persoana fizica implicata nemijlocit in executarea unei sarcini de munca si care are calitatea de angajat cu contract de munca sau de membru cooperator ori ucenic, elev, student pe timpul practicii;

SARCINA DE MUNCA:

totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de lucru, pentru realizarea scopului procesului de munca;

MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.

) care se utilizeaza in procesul de munca;

MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului de masuri si reguli pentru asigurarea protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de concepere a echipamentelor si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea angajatilor cu privire la

- securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si tabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- ontrolul masurilor de securitate a muncii;

- fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blana si piele au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru activitatile specifice industriei confectiilor, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pe langa prevederile specifice activitatilor de confectii, structurate pe elementele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate, prin standarde in domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata in elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicitati o serie de termeni uzuali de securitate a muncii.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conforme altor acte normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

CAPITOLUL I 
PREVEDERI GENERALE

Continut art.l. Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confectiilor din textile, blanuri si piele cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, specifice activitatilor care se desfasoara in industria confectiilor din textile, blanuri si piele.

Scop

Art. 2. - Masurile de prevenire cuprinse in prezentele v norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati specifice industriei confectiilor din textile, blanuri si piele indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare al acestora.

Relatia cu alte acte normative

Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in anexa nr. 1.

(3) Pentru aplicarea prevederilor acestor norme, in functie de conditiile si particularitatile proceselor de munca, persoanele juridice si fizice au obligatia de a elabora instructiuni proprii de protectie a muncii.

Revizuirea normelor

Art. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc, survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

CAPITOLUL II 
PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITATILOR DIN INDUSTRIA CONFECTIILOR DIN TEXTILE, BLANURI SI PIELE

Sectiunea 1. 
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se vor face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 7. - La fiecare tip de masina va lucra numai personal calificat si instruit asupra modului de functionare a masinii respective.

Sectiunea 2. 
Instruirea personalului

Art. 8. - Instruirea pe probleme de protectie a muncii a personalului din activitatile desfasurate in industria confectiilor din textile, blanuri si piele se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Sectiunea 3. 
Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 9. - Acordarea echipamentului individual de protectie se face conform prevederilor "Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie". In baza lui, persoanele juridice vor intocmi pentru fiecare loc de munca liste interne de dotare cu echipament individual de protectie, adecvat executarii sarcinilor de munca in conditii de securitate (basmalute, bascuri, halate sau salopete cu sisteme de ajustare pe mana, corp, manusi rezistente la taiere, intepare etc).

Sectiunea 4. 
Repartizarea sarcinii de munca

Art. 10. - Repartizarea sarcinii de munca se face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Sectiunea 5. 
Prevederi comune

Art. 11. - Inainte de punerea in functiune a utilajelor se vor verifica zonele periculoase specifice fiecarui utilaj, precum si legatura la centura de impamantare.

Art. 12. - Se interzice lucrul cu orice echipament tehnic atunci cand dispozitivele de protectie lipsesc, sunt scoase din functiune sau sunt defecte.

Art. 13. - (1) Se interzice orice interventie la echipamentele tehnice in timpul l\inctionarii acestora.

(2) In cazul unei defectiuni sau dereglari a echipamentului tehnic, acesta va fi oprit si va fi anuntat conducatorul locului de munca.

Art. 14. - Organele in miscare ale echipamentelor tehnice utilizate in industria confectiilor din textile, blanuri si piele vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 15. - La exploatarea echipamentelor tehnice se va respecta disciplina tehnologica si succesiunea operatiilor conform instructiunilor de exploatare.

Art. 16. - Deconectarea echipamentelor tehnice de la sursa de alimentare cu energie electrica la sfarsitul lucrului, se va face de la intrerupatorul general sau se va scoate stecherul din priza, tragand cu mana de stecher si nu de cablul electric al acestuia.

Art. 17. - Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihica si fizica necorespunzatoare.

Art. 18. - (1) In timpul lucrului este interzis a se purta discutii intre angajati sau a distrage atentia acestora.

(2) Se interzice aglomerarea mesei de croit cu alte materiale decat cele necesare prelucrarii.

Art. 19. - Este interzis a se depozita materiale si materii prime pe caile de acces si in fata tablourilor si aparatajelor electrice precum si in jurul echipamentelor tehnice.

Art. 20. - La predarea schimbului, angajatul din schimbul anterior va informa despre starea tehnica a echipamentului tehnic si eventualele deficiente sau defectiuni.

Sectiunea 6. 
Croirea

Art. 21. - In timpul lucrului la rampa si masa mecanica pentru control este interzis angajatilor sa stationeze in raza de actiune a dispozitivului de pliere si/sau a benzii transportoare.

Art. 22. - Este interzisa aglomerarea mesei de croit cu dispozitive ajutatoare.

Spanuirea

Art. 23. - Inainte de punerea in functiune a masinii de spanuit se vor indeparta obiectele sau materialele aflate in raza cailor de rulare a caruciorului.

Art. 24. - Introducerea balotului pe axul de derulat si a capatului materialului printre organele de dirijare se va face cu masina de spanuit scoasa din functiune.

Art. 25. - Este interzis angajatilor care deservesc masina de spanuit sau altor persoane sa se reazeme de caile de rulare a caruciorului sau sa stea cu spatele la acesta.

Art. 26. - Curatarea de scame sau de alte impuritati a rotilor dintate si a lanturilor de transmisie se va face numai dupa ce masina de spanuit a fost oprita si scoasa de sub tensiune.

Decuparea detaliilor la masina de croit fixa

Art. 27. - Este interzis a se lucra cu masina de croit fixa atunci cand lipsesc aparatorile de protectie.

Art. 28. - Inainte de inceperea operatiei de decupare a spanului, aparatoarea benzii taietoare se va regla in raport cu grosimea spanului; distanta dintre span si partea inferioara a aparatorii trebuie sa fie mai mica de 1 cm.

Art. 29. - In timpul decuparii detaliilor, mainile vor fi tinute numai paralel cu banda taietoare si la cel putin 3 cm distanta de aceasta, angajatul avand obligatia de a folosi manusi rezistente la taiere.

Art. 30. - Viteza de inaintare a spanului trebuie sa fie cea prescrisa in cartea tehnica, pentru a evita ruperea sau deplasarea benzii taietoare de pe sistemul de ghidare.

Art. 31. - (1) Ascutirea benzii taietoare se face numai dupa oprirea masinii de croit fixa si blocarea contra pornirii accidentale.

(2) In timpul ascutirii benzii taietoare este interzis a se efectua reglarea polizorului.

Art. 32. - Ascutirea benzii taietoare se va face numai de catre angajatul care deserveste masina de croit fixa si numai dupa ce a fost inchisa usa carcasei de protectie a polizorului.

Art. 33. - Asezarea si netezirea spanului se vor face numai cu masina de croit fixa scoasa din functiune.

Art. 34. - Sistemele de sustinere si antrenare a benzii taietoare vor fi perfect centrate si cu stratul periferic de contact in buna stare pentru a asigura benzii aderenta si stabilitate.

Art. 35. - Este interzis angajatilor care deservesc masina de croit fixa sa indeparteze cu mana deseurile ramase langa banda taietoare.

Art. 36. - Benzile taietoare ce urmeaza a fi folosite sau cele uzate sau rupte vor fi depozitate intr-un loc unde au acces numai angajatii care deservesc acest tip de masina.

Art. 37. - Inlocuirea benzilor taietoare se face in conformitate cu prevederile din cartea tehnica.

Art. 38. - Verificarea benzilor noi, montate, se va face de catre personalul desemnat pentru aceasta si echipat corespunzator.

Art. 39. - In timpul ascutirii benzilor taietoare, ventilatorul de absorbtie a prafului si scamei se va scoate din functiune pentru evitarea incendiilor.

Art. 40. - Este interzisa folosirea masinii de croit fixa la taierea, decuparea sau sectionarea altor materiale decat cele textile.

Decuparea detaliilor cu masina de croit mobila

Art. 41. - Inainte de punerea in functiune a masinii de croit mobile, operatorul este obligat sa verifice daca:

a) cutitul este fixat in limitele admise si daca acesta este bine ascutit;

b) masina se deplaseaza usor pe masa de croit;

c) cablul de alimentare a masinii cu energie electrica este bine izolat, neinnadit si daca instalatia este legata la pamant;

d) toate dispozitivele de protectie sunt in stare corespunzatoare.

Art. 42. - Inainte de inceperea lucrului, se va regla aparatoarea cutitului, in functie de grosimea spanului.

Art. 43. - Asezarea si netezirea spanului se vor face numai cu masina de croit mobila oprita.

Art. 44. - In timpul efectuarii operatiei de taiere cu masina de croit mobila, mana care fixeaza spanul va fi tinuta paralel cu cutitul si la cel putin 3 cm distanta de acesta, angajatul avand obligatia de a folosi manusi rezistente la taiere.

Art. 45. - Este interzisa functionarea masinii de cusut ac.

Art. 46. - Mutarea dintr-un loc in altul a masinii de croit se va face numai dupa ce a fost oprita si scoasa de sub tensiune.

Art. 47. - Pentru decuparea detaliilor din span, masina va fi pusa in functiune numai dupa ce talpa acesteia a fost introdusa sub material.

Art. 48. - Inlocuirea cutitului rupt si ascutirea manuala a acestuia se vor face cu masina scoasa de sub tensiune si purtand EIP impotriva taierii.

Masina pentru plisat tesaturi

Art. 49. - Inainte de punerea in functiune a masinii pentru plisat tesaturi se vor verifica:

a) starea instalatiei electrice si legatura la centura de impamantare;

b) etanseitatea instalatiei de apa;

c) starea aparatorilor organelor de masini in miscare si starea dispozitivelor de protectie.

Art. 50. - Este interzis angajatilor sa alimenteze masina cu material pentru plisat, trecandu-se mainile peste primul cilindru de alimentare.

Art. 51. - Este interzis angajatilor sa intervina la organele de transmisie in timpul functionarii masinii.

Art. 52. - La masinile pentru plisat tesaturi vor lucra numai persoane instruite in acest scop.

Masina de punctat insertie

Art. 53. - Inainte de punerea in functiune a masinii de punctat insertie se vor verifica:

a) functionarea la mers in gol;

b) functionarea instalatiei de aer comprimat si a barei de intrerupere a ciclului;

c) starea si integritatea dispozitivelor de protectie.

Art. 54. - In cazul demagnetizarii poansoanelor sau in cazul declansarii presei fara comanda data, se va intrerupe lucrul si se va anunta conducatorul locului de munca.

Prese pentru aplicarea - termolipirea insertiilor

Art. 55. - Inainte de pornire se verifica starea tehnica a preselor, functionarea la mersul in gol, comenzile si racordarea la centura de impamantare.

Art. 56. - (1) Inainte de inceperea lucrului este obligatoriu a se verifica:

a) daca conductoarele de alimentare cu energie electrica a presei sunt bine izolate, iar bornele sunt prevazute cu capace de protectie;

b) daca elementele instalatiei de abur sau de aer comprimat (ventile, flanse, robinete) sunt etanse si conductele pentru abur sunt bine izolate;

c) daca presa functioneaza normal la comenzile date;

d) daca instalatia electrica de forta si daca presa sunt legate la centura de impamantare;

e) daca aparatura de masura si control este in stare de functionare si este verificata la termenele scadente;

f) daca benzile transportoare sunt curate, in stare buna de functionare si intinse normal.

(2) Atunci cand se constata defectiuni se vor lua masuri de remediere imediate, fiind interzis a se lucra cu improvizatii.

Art. 57. - (1) Este interzisa antrenarea sau conducerea cu mana a detaliilor care urmeaza a se prelucra.

(2) Semifabricatele se aseaza pe placa suport sau pe banda transportoare conform instructiunilor de lucru.

Art. 58. - Este interzisa curatarea placii si a benzilor transportoare de resturi de adezivi sau de semifabricate lipite pe utilaj, cand acesta este in functiune. Curatarea se face dupa oprirea si racirea acestuia conform instructiunilor de lucru.

Art. 62. - Este interzis angajatilor neinstruiti sa lucreze la aceasta presa.

Art. 63. - Este interzis operatorului sa tina mana pe maneta de declansare a presei in timp ce aseaza poliuretanul pe matrita, deoarece din neatentie presa poate fi pusa in functiune.

Art. 64. - In hala de lucru a preselor este interzis a se intra sau a folosi foc deschis.

Masina de taiat pernite de poliuretan

Art. 59. - Este interzis angajatilor sa intervina in zona de actiune a cadrului benzii taietoare.

Art. 60. - Imbinarea calupurilor de poliuretan se va face cu masina oprita.

Art. 61. - Inainte de inceperea lucrului, operatorul va verifica daca instalatia electrica si de absorbtie a gazelor rezultate este in stare buna si daca utilajul este legat la centura de impamantare.

Masini de ambalat

Art. 65. - In timpul functionarii masinii de ambalat, este interzisa montarea sulului cu material plastic.

Art. 66. - In timpul operatiei de ambalare, la introducerea produselor finite se va avea grija ca mana operatorului sa nu depaseasca directia fotocelulei.

Art. 67. - Functionarea masinii de ambalat fara pornirea ventilatorului este interzisa.

Art. 68. - In timpul lucrului, locul de munca va fi descongestionat de marfa ambalata.

Prese de balotat deseuri

Art. 69. - Este interzis angajatilor sa umble la [imitatoarele de cursa in timpul lucrului.

Croirea prin stantare

Art. 70. - (1) Inainte de inceperea lucrului, operatorii sunt obligati sa faca cateva probe, fara a taia material, pentru a controla daca platforma de lucru executa lovitura numai Ia comanda acestora.

(2) Este interzis a se lucra cu masini care nu sunt prevazute cu comanda bimanuala.

Art. 71. - Reglarea preselor se face numai de catre personal cu atributii in acest sens.

Art. 72. - Inainte de inceperea lucrului, se va verifica starea tehnica a presei, luandu-se masuri de remediere itunci cand se constata defectiuni.

Art. 73. - In cazul croirii mecanice, stantele de croit cu brat nobil nu vor avea o cursa verticala mai mare de 12 mm.

Art. 74. - Inaltimea platformei de lovire se regleaza infunctie de inaltimea cutitului, astfel incat acesta sa patrunda in material, iar prinderea in butuc sa nu fie mai mare de 0,2 mm.

Art. 75. - Sistemul de reglare a inaltimii platformei de lovire se va bloca in timpul lucrului.

Art. 76. - Daca in timpul lucrului se defecteaza comanda bimanuala, se intrerupe lucrul si se anunta personalul de intretinere.

Art. 77. - (1) Inainte de inceperea lucrului se verifica starea cutitelor si, daca acestea nu corespund din punct de vedere tehnic, se inlocuiesc.

(2) Daca in timpul lucrului se constata deteriorarea cutitelor de stantare, se opreste presa si se iau masuri de inlocuire a cutitelor defecte.

Art. 78. - Depozitarea cutitelor de stantare cu care se lucreaza in mod curent, se face cu muchia de taiere in jos.

Art. 79. - Este interzisa anularea uneia din comenzile bimanuale. In cazul in care presa porneste prin apasarea unui singur buton, se va intrerupe lucrul si se va anunta electricianul de serviciu.

Transportoarele aeriene

Art. 80. - Este interzis angajatilor neinstruiti sa lucreze la transportoarele aeriene.

Art. 81. - (1) Inainte de inceperea lucrului, se vor efectua probe cu instalatia la mersul in gol.

(2) Atunci cand la mersul in gol sau in timpul functionarii apar defectiuni la instalatia mecanica sau electrica se opreste transportorul si se anunta personalul de intretinere.

Art. 82. - Pornirea si oprirea transportoarelor se vor face numai de catre personalul desemnat si instruit in acest scop.

Art. 83. - Este interzisa depozitarea de materiale, piese sau ambalaje sub transportoare.

Art. 84. - Este interzisa urcarea sau agatarea angajatilor de barele carucioarelor de transport.

Art. 85. - Angajatii vor urmari sa nu patrunda materiale intre lanturile si rolele de ghidare ale transportoarelor.

Art. 86. - Cutiile goale sau cu materiale se aseaza in mod corespunzator pe barele caruciorului de transport.

Sectiunea 7. 
Confectionarea, imbinarea pe masini de cusut

Art. 87. - Prezentele prevederi se aplica tuturor tipurilor de masini de cusut.

Art. 88. - Inainte de inceperea lucrului, operatorul masinii de cusut are obligatia de a verifica starea tehnica a acesteia si in mod deosebit daca:

a) masa masinii este bine fixata pe picioarele de sustinere;

b) capul masinii este bine fixat in bolturile mesei-suport;

c) motorul electric este fixat corect pe suportul sau;

d) placa acului este bine fixata cu suruburi, pentru a se evita ruperea acului la punerea in functiune a masinii;

c) Instalatia electrica este in stare corespunzatoare (izolatia electrica a cablurilor, priza, stecherul, legatura la pamant, intrcruptoarele);

f) Intre capul masinii si masa de sustinere, exista tampoane de pasla pentru amortizarea zgomotului si a vibratiilor.

Art. 89. - Este interzis angajatilor sa tina piciorul pe pedala de punere in functiune a masinii in timpul introducerii firului de ata prin mecanismul suveicii, prin mecanismul de tensionare si prin ac.

Art. 90. - In timpul fixarii materialului de prelucrat sub piciorusul acului, este interzis sa se actioneze cu piciorul pedala de punere in functiune a masinii de cusut.

Art. 91. - In timpul lucrului, distanta de la capul operatorului la masina de cusut va fi de minimum 30 cm. Femeile vor avea parul protejat impotriva antrenarii de catre organele in miscare ale masinii.

Art. 92. - Este interzis a se lucra cu masina de cusut atunci cand acele sunt strambe sau fara varf.

Art. 93. - Pentru a se preveni ruperea acului in timpul lucrului, materialul va fi lasat sa inainteze actionat de transportor, tara a fi retinut sau tensionat de catre operator.

Art. 94. - Schimbarea acului, scoaterea suveicii pentru alimentarea cu ata si curatirea masinii de cusut se vor efectua numai dupa ce electromotorul masinii a fost scos de sub tensiune.

Art. 95. - Este interzis a se lucra cu masina de cusut fara iluminat local.

Art. 96. - Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrica a masinilor de cusut se va face numai prin prize fixe, fiind interzise legaturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice innadite.

Art. 97. - Este interzis operatorilor sa puna mana pe volant in timpul functionarii masinii de cusut; oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei.

Art. 98. - Rasturnarea capului de masina de cusut in vederea curatarii, ungerii sau in alte scopuri, cat si readucerea sau fixarea acestuia in masa de sustinere prin bolturile prevazute in acest scop, se vor face simultan cu ambele maini.

Art. 99. - Uneltele de mana (foarfece, cutite etc.) vor fi asezate in sertar cu partea ascutita spre inainte, astfel incat la scoaterea lor mana operatorului sa nu fie expusa la intepaturi sau taieri.

Art. 100. - Deplasarea masinilor de cusut se va face numai dupa ce stecherul a fost scos din priza.

Art. 101. - In timpul lucrului sunt interzise discutiile, iar privirea angajatului trebuie sa fie indreptata permanent asupra operatiei pe care o executa.

Art. 102. - Cu masinile de cusut simple este interzis a se lucra fara aparatori la tija acului.

Art. 103. - Este interzis a se lucra cu masinile de cusut nasturi atunci cand acestea au scos vizorul de protectie sau acesta este deteriorat.

Capsarea

Art. 104. - Inainte de actionarea manetei de comanda a masinii de capsat, trebuie aranjate corect atat materialul cat si capsa care urmeaza a fi capsata.

Art. 105. - In timpul lucrului, operatorul nu are voie sa introduca mana libera in raza de actiune a capului de capsat.

Calcarea Fierul de calcat electric

Art. 106. - Este interzis lucrul cu fierul de calcat electric al carui conductor de alimentare cu energie electrica este facut din mai multe segmente sau al carui strat izolator este deteriorat.

Art. 107. - Este interzis angajatilor sa lucreze cu fierul de calcat electric atunci cand acesta are efectuate modificari la instalatia electrica sau alte improvizatii.

Art. 108. - Se interzice utilizarea mesei de calcat fara ca partea metalica a acesteia sa nu fie legata la centura de impamantare.

Art. 109. - Este interzis sa se lucreze cu fierul de calcat electric fara a avea sub picioare un gratar de lemn sau un covor electroizolant.

Art. 110. - Angajatii vor urmari ca talpa cu carcasa si manerul fierului de calcat sa fie bine asamblate.

Art. 111. - Este interzis sa se lucreze cu fierul de calcat electric care are manerul de manevrare deteriorat.

Art. 112. - Fierul de calcat electric va fi asezat numai pe un suport destinat acestui scop.

Art. 115. - Deplasarea fierului de calcat electric de la un loc la altul se poate face numai dupa ce acesta a fost scos de sub tensiune.

Fierul de calcat cu abur

Art. 114. - Este interzis sa se tina degetul pe parghia de declansare a aburului de la fierul de calcat, in timp ce se priveste spre talpa acestuia.

Art. 115. - Conductele de alimentare cu abur a fierului de calcat vor fi etanse si bine izolate.

Netezirea cu presele de calcat cu abur

Art. 116. - Inainte de inceperea lucrului este obligatoriu a se verifica:

a) daca conductoarele de alimentare cu energie electrica a presei au izolatia in stare corespunzatoare;

b) daca elementele aferente instalatiei de abur sau aer comprimat sunt in stare tehnica corespunzatoare;

c) daca presa functioneaza normal la comenzile date;

d) daca presa este legata la centura de impamantare;

e) daca aparatura de masura si control este in stare de functionare si verificata la termenele scadente;

f) daca a fost eliminat condensul format in perne in timpul stationarii la presele ale caror perne sunt incalzite cu abur;

g) daca pernele sunt centrate astfel incat sa calce una peste alta;

h) daca curelele de transmisie sunt in stare buna de functionare si intinse normal;

i) daca franele electromotoarelor sunt bine reglate;

j) daca intrerupatoarele electrice sunt in stare buna;

k) daca barele de intrerupere automata a ciclului presei actioneaza normal.

Art. 117. - Este interzis operatorului sa tina piciorul pe pedala de actionare a elementelor presei, in timp ce se aseaza pe perna acestuia un detaliu sau articolul care urmeaza a fi calcat.

Art. 118. - Este interzis ca dupa declansarea presei sa se tina mana pe produsul care se calca.

Instalatia de calcat semiautomata

Art. 119. - Inainte de punerea in functiune a instalatiei de calcat semiautomata trebuie sa se verifice:

a) daca temporizatoarele asigura durata de presare si pauza dintre doua presari;

b) temperatura de lucru a pernelor presei;

c) presiunea aburului.

Art. 120. - Este interzis operatorilor sa intre in raza de actiune a dispozitivului de pulverizare a apei sau sa intervina cu mainile la pernele de presare in timpul functionarii instalatiei de calcat semiautomata.

Art. 121. - Este interzisa depozitarea materialelor sau produselor finite in zona de lucru a instalatiei de calcat

Sectiunea 8. 
Prevederi de proiectare

Art. 122. - Instalatia electrica a masinii de croit fixa va fi prevazuta cu nulul de protectie separat de nulul de lucru, iar scheletul metalic al masinii va fi legat la centura de impamantare.

Art. 123. - Masinile de cusut simple vor fi prevazute cu aparatori la tija acului si la cureaua de transmisie.

Art. 124. - Masinile de cusut nasturi vor fi prevazute cu vizor de protectie.

Art. 125. - Masina de croit mobila va fi prevazuta cu aparatoare la cutit.

Art. 126. - Picioarele mesei pentru calcat vor fi prevazute cu papuci de cauciuc.

ANEXA Nr.1

NORME SPECIFICE CONEXE

Prezentele norme specifice vor fi completate ;u alte norme specifice de securitate a muncii, dupa cum irmeaza:

Norme care reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI in general.

NSSM pentru transportul intern.

NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

NSSM la utilizarea energiei electrice in medii normale.

NSSM pentru activitatea de evacuare a apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

NSSM pentru distribuirea si utilizarea gazelor.

NSSM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.

NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice.

MMPS - Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

NSSM pentru activitatea de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

NOTA: Pentru normele specifice din anexa care nu au aparut raman valabile normele departamentale in domeniu.

Prezentele norme vor fi completate si cu Prescriptiile ISCIR privind instalatiile de ridicat si instalatiile sub presiune.

ANEXA Nr. 2

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII

NOTIUNI DE BAZA

1. Accident de munca

Accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta wofesionala, care au loc in timpul procesului de munca au in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de latura juridica a contractului in baza caruia isi lesfasoara activitatea si care provoaca incapacitate smporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori eces.

2. Boala profesionala

Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factorii Dcivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului i munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor "gane sau sisteme ale organismului in procesul de unca.

3. Dispozitiv de protectie

Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru

Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui angajat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic

Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare utilizate in procesul muncii; parte componenta a mijloacelor de productie.

7. Instructaj de protectie a muncii

Masura organizatorica de protectie a muncii reprezentand forma legiferata de instruire in domeniu la nivelul persoanelor juridice sau fizice, avand ca scop asigurarea dobandirii de catre angajati a cunostintelor de securitate a muncii.

8. Instructiuni proprii de securitate a muncii

Colectie de prevederi de protectie a muncii, elaborata de angajator, a carei sfera de aplicare si obligativitate este limitata la unitatea emitenta si care detaliaza si particularizeaza toate actele normative din iomeniul securitatii si sanatatii muncii la conditiile ioncrete ale activitatii desfasurate de catre aceasta.

9. Instructiuni de utilizare

Instructiuni a caror elaborare este obligatorie jentru orice produs, constituind parte integranta a locumentatiei pentru certificarea produsului si prin care traducatorul trebuie sa prezinte toate informatiile lecesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii nuntii.

10. Mijloc individual de protectie

Mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

11. Noxa (sinonim factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune in mediul de munca asupra organismului uman, daunator sanatatii; factor de risc de imbolnavire profesionala.

12. Prevenire

Ansamblu de procedee si masuri luate sau planificate la toate stadiile de concepere, proiectare si desfasurare a proceselor de munca, prin care se diminueaza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala.

13. Risc

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

14. Risc profesional

Combinatie intre probabilitatea si gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa.

15. Situatie periculoasa

Orice situatie in care o persoana este expusa unui sau mai multor pericole de accidentare si imbolnavire profesionala, capabil(e) sa genereze risc de accidentare si/sau imbolnavire.

16. Zona periculoasa a unui echipament tehnic

Spatiu in care se desfasoara o activitate periculoasa. In particular, orice zona din interiorul si/sau imprejurul unei masini in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.